Konu Anlatımı: And, But, Because

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 2023 Yabancı Dil Eğitimi vizyon belgesinde oyun tabanlı öğretimin üzerinde çok fazla durulmuştur. eBabil ekibinde yer alan İngilizce Öğretmeni Sema Türkmen Büyükkeçeci hocamız sizler için LGS, YDT ve YDS konulardan biri olan A/An/The – Articles başlığını interaktif içerikler ve oyunlarla özetledi.

Bu makalenin sonunda a, an, the (articles) konusunu ister kendi başınıza, ister uzaktan eğitimde ya da sınıf içerisinde ekip olarak eğlenceli bir şekilde pekiştirebilmeniz için Kahoot, Plickers, Coggle, Prezi ve Padlet platformları üzerinden konuyla alakalı gönüllü olarak oyunlaştırarak dijitalleştirdiğimiz içerikleri görebilirsiniz.

İngilizcede bağlaç kullanımı çok önemlidir. “and”, “but”, “because” ise en çok kullanılan bağlaçlardandır. İki cümleyi ya da iki ögeyi birbirine bağlamak için kullanılırlar. 

AND

“And” “ve” anlamına gelir. İki aynı doğrultuda kelimeyi ya da cümleyi birbirine bağlar. Yani bağladığı kelime ya da cümle, aynı doğrultuda anlamlar içermektedir. Mesela 1 olumlu anlamda, 1 olumsuz anlamda kelimeyi “and” kullanarak bağlayamayız. Ya da bir olumlu anlamda bir olumsuz anlamda cümleyi bağlarken “and” kullanamayız. İki kelime ya da cümle de olumlu anlamda olmalıdır ki aralarında “and” kullanabilelim. Ya da iki kelime ya da cümle de olumsuz anlamda olmalıdır. 

Örnek: I am very generous and honest. (“Ben çok cömert ve dürüstüm.” Derken burada “and” generous ve honest kelimelerini birbirine bağlamak için kullanılmıştır. İki sıfat da olumlu anlamdadır. 

Örnek: They are rude and stingy. (“Onlar kaba ve cimri.” Derken burada “and” rude ve stingy kelimelerini birbirine bağlamak için kullanılmıştır. İki sıfat da olumsuz anlamdadır.)

Örnek: I went out and she came to take me. (“Ben dışarı çıktım ve o beni almaya geldi.” Derken burada “and” iki olumlu cümleyi birbirine bağlamak için kullanılmıştır. İki cümlede de birbirine ters anlamda bir durum söz konusu değildir.)

 Örnek: I didn’t like the hotel and I left there. (“Oteli sevmedim ve oradan ayrıldım.” Derken burada “and” yine iki cümleyi birbirine bağlamıştır. Cümlelerden biri olumlu, biri olumsuz kurulmuştur. Ancak burada önemli olan anlamca cümlelerin ters düşmemesidir. Burada cümleler anlamca aynı doğrultudadır.)

BUT

“But” “ama” anlamına gelir. İki birbirine ters düşecek kelimeyi ya da cümleyi birbirine bağlamak için kullanılır. Yani bağladığı kelimeler ya da cümleler birbiriyle aynı doğrultuda olmayan iki kelime ya da cümledir. Kelime ya da cümlelerde biri olumlu iken diğeri onunla ters düşecek olumsuz bir anlam içermelidir. 

Örnek: You are very friendly but dishonest. (“Sen çok arkadaş canlısı ama dürüst olmayan birisin.” Derken burada “but” friendly ve dishonest kelimelerini bağlamak için kullanılmıştır. “friendly” kelimesi olumlu anlamda bir sıfat iken “dishonest” olumsuz anlamda bir sıfattır. Yani iki kelime birbirine ters düşmektedir.)

Örnek: He went home but he couldn’t find his mother there. (“O eve gitti ama annesini orada bulamadı.” Derken burada cümlelerden diğeri ilk cümleye ters düşmektedir. Burada ters bir durum olduğu için “but” kullanmak uygundur.)

BECAUSE

“Because” “çünkü” anlamındadır. İki cümleyi birbirine bağlayan bir bağlaçtır. Söylenen ilk cümlenin sebebini açıklamak için kullanılır. 

Örnek: I didn’t finish my homework, because I was ill. (“Ödevimi bitirmedim çünkü hastaydım.” Derken burada ilk cümlede söylenen olayın sebebini açıklamak için arada “because” kullanılmıştır.)

Örnek: You get good marks from exams, because you are clever. (“Sınavlardan iyi notlar alıyorsun çünkü akıllısın.” Derken burada ilk cümledeki söylenen cümlenin sebebi “because” ile bağlanarak söylenmiştir.)

İNGİLİZCE AND, BUT, BECAUSE KONUSUYLA İLGİLİ DİĞER DERS MATERYALLERİ

İngilizce Ve, Fakat, Çünkü konusuyla ilgili Bilgi Yarışmaları, Mantar Panolar, Afişler ve Akıllı Tahta uyumlu sunumların tamamı için Instagram hesabımızı takip edebilir ve Telegram&Whatsapp grubumuza dahil olabilirsiniz.

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Yorumlar

Ders Sunumu: And, But, Because | eBabil

[…] İngilizce And, But, Because konusuyla ilgili yazılı konu anlatımına bu bağlantıdan […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir