Konu Anlatımı: A, An, The (Articles)

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 2023 Yabancı Dil Eğitimi vizyon belgesinde oyun tabanlı öğretimin üzerinde çok fazla durulmuştur. eBabil ekibinde yer alan İngilizce Öğretmeni Sema Türkmen Büyükkeçeci hocamız sizler için LGS, YDT ve YDS konulardan biri olan A/An/The – Articles başlığını interaktif içerikler ve oyunlarla özetledi.

Bu makalenin sonunda a, an, the (articles) konusunu ister kendi başınıza, ister uzaktan eğitimde ya da sınıf içerisinde ekip olarak eğlenceli bir şekilde pekiştirebilmeniz için Kahoot, Plickers, Coggle, Prezi ve Padlet platformları üzerinden konuyla alakalı gönüllü olarak oyunlaştırarak dijitalleştirdiğimiz içerikleri görebilirsiniz.

“A/an/the” kullanımı Türkler için oldukça sıkıntı olan bir konudur. Ancak burada en çok dikkat etmemiz gereken bizim dilimizle İngilizce arasındaki farkı kabullenip ona göre hareket etmektir. 

Bu konuda en çok bilmemiz gereken şudur: İngilizcede eğer bir isim sayılabilen, tekil ve cins bir isim asla önünde onun belirli mi belirsiz mi olduğunu gösteren bir kelime olmadan duramaz. Yani biz hiçbir zaman “book” ismini önünde herhangi bir belirteç olmadan kullanamayız. O yüzden de bu noktada “a/an/the” kullanımına ihtiyaç duyarız.

Mesela biz Türkçede “Kitap okurum.” Cümlesini kurabiliriz. Ancak İngilizcede bunun karşılığı olarak “I read book.” olamaz. Çünkü “book” ismi burada cins, tekil ve sayılabilen bir isimdir. Öyleyse belli kurala göre bu ismi ya belirli ya belirsiz yapmak zorundayız. Bunun için de “book” un önünde duruma göre ya “a/an” ya da “the” kullanmak zorundayız.

Peki biz ne durumlarda bu kelimeleri kullanıyoruz?

A/AN

  • Eğer sayılabilen, tekil, cins bir isim söylediğinde dinleyen için yeni ise yani o isimden bahsedildiğinde dinleyenin kafasında belirli bir nesne oluşmuyorsa o ismin başında “a/an” kullanılır. 

Örnek: I read a book. (“Ben kitap okurum.” Derken buradaki kitap herhangi bir kitaptır. Kitap denildiğinde dinleyenin kafasında belirli bir kitap oluşmaz.)

  • Eğer sayılabilen, tekil, cins bir isimden konuşma anında ilk defa bahsediliyorsa yine belirsizlik ifade eden “a/an” kullanılır.

Örnek: She bought a dress. (“O bir elbise aldı.” Derken burada dinleyen kişi ilk defa duyuyor buradaki elbiseyi. Hangi elbise olduğunu bilmiyor.)

  • Gerçekten sayı ifade etmek için de yine a/an kullanılabilir. 

Örnek: I have got a sister. (“Benim bir kızkardeşim var.” Derken burada gerçekten sayı olarak kullanılmıştır.)

NOT: “A” ve “An”  kullanılırken önüne geldiği ismin okunuşunun hangi sesle başladığı önemlidir. Burada kelimenin yazılışına değil okunuşuna bakılır.

Eğer kelimenin okunuşu sesli harfle başlıyorsa “An” kullanılır. 

Eğer kelimenin okunuşu sessiz harfle başlıyorsa “A” kullanılır. 

Örnek:
I have got
an umbrella. ( “Bir şemsiyeye sahibim.” Derken “umbrella” kelimesinin okunuşu sesli harfle başladığı için başına “an” gelir.

She has got a bookcase. (“ O bir kitaplığa sahip.” Derken “bookcase” kelimesinin okunuşu sessiz harfle başladığı için başına “a” gelir.

They have an hour. (“Bir saatleri var.” Derken “hour” kelimesinin okunuşu sesli harfle başlar. Bu yüzden başına “an” gelir.

Do you know a university name? (“Bir üniversite ismi biliyor musun?” Derken  “university” kelimesinin okunuşu sessiz harfle başladığı için başına “a” gelir.)

THE

  • Eğer konuşma anında bir kelime daha önceden bahsedilmişse ve ondan tekrar bahsedilecekse artık o kelimenin başında “the” kullanılır. Çünkü o kelime artık yeni bahsedilen bir kelime değildir. 

Örnek:
A:
I bought a book yesterday. (“Dün bir kitap aldım.” Derken burada kitaptan yeni bahsedildiği için başında “a” kullanıldı.)

B: Oh really? Did you like the book? (“Gerçekten mi? Kitabı sevdin mi?” derken burada kitaptan bir önceki cümlede zaten bahsedildiği için artık hangi kitaptan bahsedildiği belli. O yüzden başında “the” kullanıldı.)

  • Eğer konuşan kişilerin ikisinin de zaten bildiği bir isimden bahsediliyorsa o zaman konuşma başından itibaren ismin başında “the” kullanılır. Çünkü zaten konuşan da dinleyen de hangi isimden bahsedildiğini biliyordur. Yani isim belirlidir. 

Örnek:
A:
Did you finish the project? (“Projeyi bitirdin mi?” derken burada dinleyen kişi hangi projeden bahsedildiğini zaten biliyordur. O yüzden başında “the” kullanılır.

B: Yes, I did.

İNGİLİZCE ARTICLES KONUSUYLA İLGİLİ DİĞER DERS MATERYALLERİ

İngilizce A, An, The konusuyla ilgili Bilgi Yarışmaları, Mantar Panolar, Afişler ve Akıllı Tahta uyumlu sunumların tamamı için Instagram hesabımızı takip edebilir ve Telegram&Whatsapp grubumuza dahil olabilirsiniz.

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Yorumlar

Örnek Cümleler: A, An, The (Articles) | eBabil

[…] A, An, The konusunun gereksiz detaylardan arındırılmış konu anlatımına bu bağlantıdan eriş… […]

Ders Sunumu: A / An / The (Articles) | eBabil

[…] İngilizce A, An, The konusuyla ilgili yazılı konu anlatımına bu bağlantıdan […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir