Future Perfect Tense Konu Anlatımı ve Örnek Cümleleri

eBabil ekibinde yer alan İngilizce Öğretmeni Sema Türkmen Büyükkeçeci hocamızın; Future Perfect Tense Konu Anlatımı ve Örnek Cümleleri başlığıyla ilgili gereksiz detaylardan arındırarak hazırladığı konu anlatımıyla İngilizce Gelecek Zaman konusunu net bir şekilde öğrenebilirsiniz. Konu anlatımının bitiminde ise Future Perfect Tense ile ilgili örnek cümleler ve bilgi yarışmalarıyla konuyu iyice pekiştirebilirsiniz.

FUTURE PERFECT TENSE KONU ANLATIMI VE ÖRNEK CÜMLELERİ

Future perfect tense de gelecek zaman için kullanılan bir zamandır. Bu zamanın kullanımı; gelecekte olacak iki durum ya da işten biri diğerinden daha önce olmuş olacak ise önce olan iş yada durumu ifade etmek için kullanılır. Yani future perfect’te iki durum ya da olaydan bahsedilmektedir. Bir durum ya da iş gerçekleştiğinde diğeri çoktan olmuş ya da olmamış olacak anlamı vardır. 

Future perfect kullanımı için ortada 2 olay, 2 durum, 2 zaman olması gerekir ki, biri gerçekleşene kadar diğeri çoktan olmuş olacak anlamı olabilsin. 

Future perfect de işin gelecekte yapılacağı “will” ile gösterilir. Yardımcı fiil “will”dir. Diğer durum ya da işten önce yapıldığını “have V3” gösterir. Fiil her zaman 3. haldedir. Fiilleri de 3. Hale getirirken düzenli fiillere “–ed” takısı ekleme kurallarına göre takı getirilir. Düzensiz fiillerinse kendine ait halleri vardır. 

“-ED” TAKISI GETİRME KURALLARI:

  • Eğer düzenli fiil “-e”sesi ile bitiyorsa fiile “-d” takısı eklenir. 

Örnek:
die –
d

  • Eğer düzenli fiil “-y” sesi ile bitiyorsa ve “-y”den önce de sessiz bir harf varsa “-y” düşer, “-ied” takısı eklenir. Eğer “-y” harfinden önce sesli harf varsa “-y” düşmez, sadece “-ed” takısı eklenir. 

Örnek:
cry – cried

play- ed

  • Eğer düzenli fiil sonu “sessiz+sesli+sessiz” harfler şeklinde bitiyorsa o zaman sondaki sessiz harf çift yazılır. Bu kural sonu “-w, -y, -x” harfleriyle biten fiiller için geçerli değildir. 

Örnek:
travel-
led

fix-ed

  • Diğer tüm düzenli fiiller “-ed” takısı alır. Düzensiz fiillerin de kendine özgü 3. halleri vardır. 

Olumlu cümle kurarken yine önce işi yapan ya da durumundan bahsedilen özne yazılır. Daha sonra zamanı gösteren “will” ve “have+V3” kullanılır. Ekstra belirtilecek ögeler fiil sonrasına eklenir. 

Örnek:
They will have been very successful at the end of this term. (“Bu dönemin sonunda, onlar çok başarılı olmuş olacaklar.”

Derken burada 2 element var. Biri dönemin sonu. Biri onların başarılı olması. Dönemin sonuna kadar onların başarılı olması gerçekleşmiş olacağı için başarılı olma durumları “future perfect” ile ifade edilir.)

Örnek:
He
will have worked for 3 hours by the time you come. (“Sen gelene kadar, o üç saattir çalışmış olacak.” Derken yine 2 iş vardır. Biri onun 3 saattir çalışması. Biri de senin gelmen. Sen gelene kadar onun çalışması olmuş olacak olduğu için çalışma cümlesi “future perfect” ile ifade edilir.)

NOTE: Zaman zarfıyla bağlanmış 2 cümle de future perfect yapılamaz. Zamanı gösteren simple olmalı. Ondan önce yapılmış olacak olan cümle future perfect olmalı.

Olumsuz cümle kurarken yine yardımcı fiile “not” eki getirilir. Burada yardımcı fiil görevindeki “will” “not” ekini alır. “have + V3” eklenir. Varsa cümlenin diğer ögeleri fiilden sonra eklenir. 

Örnek:
I
won’t have drunk my morning coffee before I wash my face. “Yüzümü yıkamadan önce sabah kahvemi içmiş olmayacağım.”

Örnek:
My students
won’t have studied by the time I tell them to study. “Öğrencilerim ben onlara çalışmalarını söyleyene kadar çalışmış olmayacaklar.”

 

Soru sorarken yardımcı fiili öznenin başına getiririz. Cümlenin gerisi aynı şekilde kurulur. En başta yardımcı fiille sorulan sorular “Öyle mi?, değil mi?” sorularıdır. Cevap verirken ya onaylanır, ya reddedilir. Yani kısa cevap verilecekse “Yes+ özne + olumlu yardımcı fiil” ya da “No+ özne + olumsuz yardımcı fiil le cevap verilir. Uzun cevap verilecekse “Yes + olumlu cümle” ya da “No + olumsuz cümle” şeklinde cevap verilir. 

Örnek:
A: Will you have cleaned the house by the time the guests come? “Misafirler gelene kadar evi temizlemiş olacak mısın?”

B: Yes, I’ll. / Yes, I will have cleaned the house by the time the guests come. Evet, olacağım. / Evet, misafirler gelene kadar evi temizlemiş olacağım.”

B: No, I won’t. / No, I won’t have cleaned the house by the time the guests come. Hayır, olmayacağım. / Hayır, misafirler gelene kadar evi temizlemiş olmayacağım.”

Soru kelimeli sorularda en başta soru kelimesi olur. Cümlenin gerisi soru cümlesiyle aynıdır. Cevap verirken de soru kelimesine cevap verecek şekilde cümle kurulur. 

Örnek:
A: What
will you have done until tomorrow? “Yarına kadar ne yapmış olacaksın?”

B: I will have washed the dishes until tomorrow. “Yarına kadar bulaşıkları yıkamış olacağım.

NOTE: “Who” soru kelimesi eğer özneyi yani işi yapanı soruyorsa cümle normal cümle gibi kurulur. “who” soru kelimesi eğer cümlenin nesnesini yani işten etkileneni soruyorsa normal soru cümlesi kurulur. 

Örnek:
A:
Who will have come? (“Kim gelmiş olacak?” derken işi yapan sorulmuştur. Bu yüzden olumlu cümle gibi soru cümlesi kurulur.)

B: Ayşe will have come. (Ayşe gelmiş olacak.”cevap verirken de “who” yerine özne yazılarak cevap verilir.)

Örnek:
A:
Who will you have come with? (“Kiminle gelmiş olacaksın?” derken işten etkilenen nesne sorulduğu için normal soru kalıbında soru sorulmuştur.)

B: I will have come with Ayşe. (“Ayşe ile gelmiş olacağım.” Cevap verirken nesne yerine yazılarak cevap verilir.)

“FUTURE PERFECT TENSE” İLE KULLANILAN ZAMAN ZARFLARI:

By + zaman 

Örnek:
By 2023
“2023’e kadar”

By the time + simple present cümle

Örnek:
By the time you come “ sen gelene kadar”

By then “ o zamana kadar”

It was raining hard by then.

Before + zaman
Before + simple present cümle

Örnek:
before 2025 “2025’den önce”

before I go “ben gitmeden önce”

At the beginning of …. “….’nın başında”

Örnek:
At the beginning of 2021
“2021’in başında”

At the end of ….. “…..’nın sonunda”

Örnek:
at the end of the term
“dönemin sonunda”

FUTURE PERFECT TENSE İLE İLGİLİ OLUMLU, OLUMSUZ ve SORU CÜMLELERİNE BU BAĞLANTIDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

İngilizce gramer konularıyla ilgili İngilizce Bilgi Yarışmaları, Mantar Panolar, Afişler ve Akıllı Tahta uyumlu sunumların tamamı için Instagram & Twitter & Facebook & Youtube (yakında) hesabımızı takip edebilir ve Telegram&Whatsapp grubumuza dahil olabilirsiniz.

Tüm materyaller MEB Ders Kitaplarını Dijitalleştirme Harekatı kapsamında gönüllü öğretmen ve öğretmen adayları tarafından özveriyle hazırlanmıştır. Siz de gönüllü ekibimize katılarak eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunabilir ve projenin sunduğu çeşitli olanaklardan yararlanabilirsiniz: gönüllü başvuru formu

 

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Yorumlar

Future Perfect Tense Olumlu, Olumsuz, Soru Cümleleri ve Konu Anlatımı | eBabil

[…] FUTURE PERFECT TENSE İLE İLGİLİ GEREKSİZ DETAYLARDAN ARINDIRILMIŞ KONU ANLATIMINA BU BAĞLANTI… […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir