Konu Anlatımı: Was / Were (Simple Past Tense)

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 2023 Yabancı Dil Eğitimi vizyon belgesinde oyun tabanlı öğretimin üzerinde çok fazla durulmuştur. eBabil ekibinde yer alan İngilizce Öğretmeni Elif Yılmaz hocamız sizler için LGS, YDT ve YDS konulardan biri olan Was Were (Simple Past Tense) başlığını interaktif içerikler ve oyunlarla özetledi.

Bu makalenin sonunda İngilizce Was Were konusunu ister kendi başınıza, ister uzaktan eğitimde ya da sınıf içerisinde ekip olarak eğlenceli bir şekilde pekiştirebilmeniz için Kahoot, Plickers, Coggle, Prezi ve Padlet platformları üzerinden konuyla alakalı gönüllü olarak oyunlaştırarak dijitalleştirdiğimiz içerikleri görebilirsiniz.

“To be” fiili İngilizce’de çeşitli zamanlarda yardımcı fiil olarak kullanılan veya isim cümlelerinde ana fiil olarak yer alan bir fiildir. Türkçe’de isim cümleleri oluşturulurken herhangi bir fiil kullanılmazken İngilizce’de isim cümleleri kurulurken mutlaka bu fiilden yararlanılmalıdır. Örnek üzerinde inceleyelim.

Ben öğretmenim (I am teacher.)

(Altı çizili ekin karşılığı İngilizce’de “to be” fiili ile karşılanmaktadır. Parantez içindeki cümlede “to be” fiilinin “am” çekimi kullanılmamış olsaydı “I” ve “teacher” kelimeleri arasındaki bağı kuramazdık.)

Peki “to be” fiili ana fiil olarak hangi amaçlarla kullanılabilir?

 • Bir kişiyi veya nesneyi tanıtırken kullanılabilir. Bu kişi ve nesne hakkında adı, yaşı, nereli olduğu ve mesleğinden söz edilebilir. Örneğin:

I am Elif. I am from Çankırı. (Ben Elif. Ben Çankırılıyım.)

I am 30 years old. I am an engineer. (30 yaşındayım. Ben mühendisim.)

Mercedes is a German car brand. (Mercedes Alman bir araba markasıdır.)

It is my pencilbox. (Bu benim kalemliğim.)

My teacher is from Kırşehir. (Öğretmenim Kırşehirlidir.)

We are new students in high school. (Biz lisede yeni öğrencileriz.)

 • Hava durumundan söz etmek için kullanılabilir. Örneğin:

Today is sunny. (Bugün hava güneşli.)

The weather is rainy. (Hava yağmurlu.)

Ankara is cold today. (Ankara bugün soğuk.)

Bursa is snowy this week. (Bursa bu hafta karlı.)

 • Bir nesnenin veya kişinin özelliklerinden bahsetmek için kullanılabilir. Kısacası sıfatlarla kullanılabilir. Örneğin:

This book is expensive. (Bu kitap pahalıdır.)

Ayda is blond and beautiful. (Ayda sarışın ve güzeldir.)

You are tall and athletic. (Sen uzun ve atletiksin.)

Fahriye is slim and short. (Fahriye zayıf ve kısadır.)

 • Tarih ve saatlerden bahsetmek için kullanılabilir. Örneğin:

The meeting is at 1 a.m. (Toplantı saat 1’de.)

Today is Monday. (Bugün Pazartesi.)

Our English lesson is on Wednesday. (İngilizce dersimiz Çarşamba günüdür.)

The football match is at 9 p.m. (Futbol maçı saat 9’dadır.)

 • ”There” kelimesi ile birlikte bir mekanda var olan nesnelerden veya insanlardan söz edilebilir. Örneğin:

There is a huge castle in city centre. (Şehir merkezinde büyük bir kale vardır.)

There are  a lot of people in İstanbul. (İstanbul’da çok fazla insan vardır.)

There is a lovely cat on the wall. (Duvarın üzerinde sevimli bir kedi var.)

There are big parks in Gaziantep. (Gaziantep’te büyük parklar var.)

 • Bir nesnenin veya insanın bulunduğu konumdan bahsetmek için kullanılabilir. Örneğin:

I am at home. (Ben evdeyim.)

Yunus is in Kırıkkale now. (Yunus şimdi Kırıkkale’de.)

Anıtkabir is in Ankara. (Anıtkabir Ankara’da.)

Dolmabahçe Palace is in İstanbul. (Dolmabahçe Sarayı İstanbuldadır.)

*Geniş zamanda “am/is/are” şeklinde karşımıza çıkan “To be” fiilinin geçmiş zaman hali “WAS” ve “WERE”dir. Yukarıda bahsedilen kullanımlar dahilinde şu anda geçerli olmayan geçmişte olmuş bitmiş durumlardan söz eden cümlelerde “was” ve “were” den faydalanılır. Öznelere göre çekimi görmek için tabloyu inceleyelim.

WAS I   /    HE    /    SHE      /   IT
WERE YOU  /   WE     /   THEY

 

OLUMLU CÜMLE YAPISI (AFFIRMATIVE SENTENCES)

I

HE

SHE

IT

WAS TIRED

 

WE

YOU

THEY

WERE TIRED

 

There  was Tekil isim  nesne
There  were Çoğul isim nesne
 • I was a primary school student last year. (Geçen yıl ilkokul öğrencisiydim.)
 • Tom was ill yesterday. (Tom dün hastaydı.)
 • The weather was very hot last week. (Geçen hafta hava oldukça sıcaktı.)
 • We were at the stadium last Sunday. (Geçen Pazar stadyumdaydık.)
 • Children were in the class during the break. (Çocuklar teneffüste sınıftalardı.)
 • The movie was very amusing last night. (Geçen geceki film oldukça eğlenceliydi.)
 • Our history lesson was at 2 p.m yesterday. (Tarih dersimiz dün 2’deydi).
 • There was a concert last night. (Geçen gece bir konser vardı.)
 • There were a lot of people in concert last night. (Geçen gece konserde bir sürü insan vardı.)

OLUMSUZ CÜMLE YAPISI (NEGATIVE SENTENCES)

Olumsuz cümle oluşturulurken ana fiil olan “was” ve “were” e  “not” eki eklenir. İstenirse kısaltma yapılabilir.

I

HE

SHE

IT

WAS NOT

(WASN’T)

TIRED

 

WE

YOU

THEY

WERE NOT

(WEREN’T)

TIRED

 

There  wasn’t Tekil isim  nesne
There  weren’t Çoğul isim nesne
 • The man wasn’t very rich. (Adam çok zengin değildi.)
 • Meliha wasn’t in the class 2 hours ago. (Meliha 2 saat önce sınıfta değildi.)
 • The romatic books weren’t interesting for me. (Romantik kitaplar bana göre ilginç değildi.)
 • The luggages weren’t heavy. (Bagajlar ağır değildi.)
 • There wasn’t any interesting program on TV last night. (Dün gece televizyonda hiç ilgi çekici bir program yoktu.)
 • There weren’t many people at the bus stop yesterday. (Dün otobüs durağında çok fazla insan yoktu.)

SORU CÜMLELERİ (INTERROGATIVE SENTENCES)

YES/NO QUESTIONS

Kısa cevap verilebilecek sorular yazılırken “was” ve “were” cümlenin başına yerleştirilir.

WAS I

HE

SHE

IT

TIRED?

YES,………WAS.

NO,………..WASN’T.

WERE WE

YOU

THEY

TIRED?

YES,……….WERE.

NO,……WEREN’T

Was there  Tekil isim  Nesne?
Were There  Çoğul isim Nesne?

Yes, there was/were.

No, there wasn’t/weren’t.

Cümle Örnekleri:

 • A: Were you excited at your graduation ceremony last year? (Geçen yıl mezuniyet töreninde heyecanlı mıydın?)
  B: Yes, I was. (Evet, heyecanlıydım.)

 

 • A: Was Ali late for work again yesterday? (Ali dün yine işe geç mi kaldı?)
  B: No, he wasn’t. (Hayır, kalmadı.)

 

 • A: Was there any milk in the fridge yesterday? (Dolapta dün hiç süt var mıydı?)
  B: Yes, there was. (Evet, vardı.)

 

 • A: Were there any history books on the table yesterday? (Dün masanın üstünde hiç tarih kitapları var mıydı?
  B: No, there weren’t. (Hayır, yoktu.)

WH- QUESTIONS

Açıklama veya bilgi istediğimiz bu soruları oluştururken “What, Why, When, Who, Whose, Which, Where, How” soru kelimelerini cümlenin başına yerleştiririz. 

Soru kelimesi Was/Were Özne  Nesne?
When  was your meeting at company?
How  was your holiday  in Antalya?
Why  were they sad?

 

 • A: Where were you at 9 o’clock last night? (Dün gece 9’da nerdeydin?)
  B: I was at home. (Evdeydim.)

 

 • A: Why was Mehmet sad yesterday? (Neden dün Mehmet üzgündü?)
  B: Because boss was angry with him. (Çünkü patron ona kızdı.)    

ZAMAN İFADELERİ (TIME EXPRESSIONS)

Bu cümlelerde kullanılabilecek zaman ifadeleri şu şekildedir:

 • yesterday (dün)
 • yesterday morning (dün sabah) / afternoon (dün öğleden sonra) / evening (dün akşam) 
 • last…….. (geçen)   last night (geçen gece) / last Thursday (geçen Perşembe) / last June (geçen Haziran)
 • ………….ago (önce)  3 months ago (3 ay önce) / 5 days ago (5 gün önce) / 2 weeks ago (2 hafta önce)
 • in 2010 etc. (2010 yılında)

Was Were (Geçmiş) kullanımıyla ilgili örnek cümlelerin tamamına bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

İNGİLİZCE GEÇMİŞ ZAMAN İFADELERİYLE İLGİLİ DİĞER DERS MATERYALLERİ

İngilizce Was Were konusuyla ilgili Bilgi Yarışmaları, Mantar Panolar, Afişler ve Akıllı Tahta uyumlu sunumların tamamı için Instagram hesabımızı takip edebilir ve Telegram&Whatsapp grubumuza dahil olabilirsiniz.

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Yorumlar

Örnek Cümleler: Was / Were (Simple Past Tense) | eBabil

[…] Was Were (Geçmiş) konusunun gereksiz detaylardan arındırılmış konu anlatımına bu bağlantı… […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir