Konu Anlatımı: Have Got, Has Got

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 2023 Yabancı Dil Eğitimi vizyon belgesinde oyun tabanlı öğretimin üzerinde çok fazla durulmuştur. eBabil ekibinde yer alan İngilizce Öğretmeni Müberra Aksu hocamız sizler için LGS, YDT ve YDS konulardan biri olan Have got, Has Got başlığını interaktif içerikler ve oyunlarla özetledi.

Bu makalenin sonunda İngilizce Have-Has konusunu ister kendi başınıza, ister uzaktan eğitimde ya da sınıf içerisinde ekip olarak eğlenceli bir şekilde pekiştirebilmeniz için Kahoot, Plickers, Coggle, Prezi ve Padlet platformları üzerinden konuyla alakalı gönüllü olarak oyunlaştırarak dijitalleştirdiğimiz içerikleri görebilirsiniz.

 

  • ‘’Have/Has Got’’ yapılarının Türkçe karşılığı ’’sahip olmak’’tır. Bu kalıpları sahip olduğumuz şeylerden bahsederken kullanırız. Kişilere (öznelere) ve yapılara (olumlu, olumsuz ve soru) göre kullanım farkları vardır.

Olumlu Yapı (Affirmative Form)

Özne + Have/Has Got + Nesne

Olumlu Yapı (Affirmative Form (+)) Olumlu Yapı (Affirmative Form (+))
I have got a good reputation among local community. She has got a good reputation among local community.
You have got a good reputation among local community. He has got a good reputation among local community.
We have got a good reputation among local community. It has got a good reputation among local community.
They have got a good reputation among local community.

 

Olumsuz Yapı (Negative Forms)

Özne + Have/Has + NOT + Got + Nesne

Olumsuz Yapı (Negative Form (-)) Olumsuz Yapı (Negative Form (-))
I have not got a good reputation among local community. She has not got a good reputation among local community.
You have not got a good reputation among local community. He has not got a good reputation among local community.
We have not got a good reputation among local community. It has not got a good reputation among local community.
They have not got a good reputation among local community.

 

Soru Yapısı (Interrogative Form (?)

Have/Has + Özne + Got + Nesne

Soru Yapısı (Interrogative Form (?)) Soru Yapısı (Interrogative Form (?))
Have I got a good reputation among local community. Has she got a good reputation among local community.
Have you got a good reputation among local community. Has he got a good reputation among local community.
Have we got a good reputation among local community. Has it got a good reputation among local community.
Have they got a good reputation among local community.

 

Kısa Olumlu Cevaplar (Short Affirmative Answers)

Yes + Özne + have/has

Kısa Olumlu Cevaplar (Short Affirmative Answers) Kısa Olumlu Cevaplar (Short Affirmative Answers)
Yes, I have. Yes, she has.
Yes, you have. Yes, he has.
Yes, we have. Yes, it has.
Yes, they have.

 

Kısa Olumsuz Cevaplar (Short Negative Answers)

No + Özne+ haven’t/ hasn’t

Kısa Olumsuz Cevaplar (Short Negative Answers) Kısa Olumsuz Cevaplar (Short Negative Answers)
No, I haven’t. No, she hasn’t.
No, you haven’t. No, he hasn’t.
No, we haven’t. No, it hasn’t.
No, they haven’t.

 

ÖNEMLİ!

‘’I have got a good reputation among local community.’’ cümlesini ‘’Ben yerel toplulukta iyi bir itibara sahibim.’’ şeklinde değil; ‘’Benim yerel toplulukta iyi bir itibarım var.’’ şeklinde çeviririz.

ÖNEMLİ!

Yukarıda da bahsedildiği gibi Türkçe’ye çevrilirken ‘’var’’ anlamında kullanılır ancak ‘’There is/are’’  yapıları da ‘’var’’ anlamında olduğundan, bu iki yapıyı birbirine karıştırmamak için cümlede ‘’sahiplik’’ anlamı olup almadığına bakılır. ‘’Have/Has got’’ yapılarını ‘’There is/are’’ yapılarından ayıran en büyük fark budur.

Three of my cousins have got genetic disorders because of consanguineous marriage.

Kuzenlerimden üç tanesinin akraba evliliğinden dolayı genetik sıkıntıları var. (sahiplik anlamı var)

There are genetic disorders because of consanguineous marriage among my cousins.

Kuzenlerim arasında akraba evliliğinden dolatı genetik sıkıntılar var. (sahiplik anlamı yok)

 

‘’Have/Has Got’’ yapılarının iki farklı kullanımı vardır. Bu iki kullanım arasında anlam farkı yoktur ancak olumsuz ve soru yapılarında bu durum farklıdır ve dilbigisi kurallarına dikkat etmek gerekir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

The moisturisers have got healthy affects for one’s skin. (+)

The moisturisers have not got healthy affects for one’s skin. (-)

Have the moisturisers got healthy affects for one’s skin. (?)

 

The moisturisers have healthy affects for one’s skin. (+)

The moisturisers don’t have healthy affects for one’s skin. (-)

Do the moisturisers have healthy affects for one’s skin. (?)

 

Bu iki yapı birbiriyle karıştırılırsa cümleler dilbilgisi açısından hatalı olur, dikkat edilmesi gerekilen durum soru hangi yapı ile sorulduysa cevabın da o yapıda olmasıdır.

A: Have you got a strong immune system that protects you from any virus?

B: Yes, I have. / No, I haven’t. (doğru)

B: Yes, I do. / No, I don’t. yanlış.

 

A: Do you have a strong immune system that protects you from any virus?

B: Yes, I do. / No, I don’t. (doğru)

B: Yes, I have. / No, I haven’t.

ÖNEMLİ!

‘’Have’’ ve ‘’has’’ kelimeleri ‘’progressive’’ yapıda yani kendisinden sonra gelen sözcüklere ‘’yapmak/etmek’’ anlamı katıyorsa ‘’have/has got’’ kalıbıyla kullanılmaz.

I am having a barbeque party today and you are invited. (Bugün mangal partisi yapacağım ve sen davetlisin.)

My flatmate was having a bath when her phone rang. (Onun telefonu çaldığında ev arkadaşım banyo yapıyordu.)

 

İngilizce Have Got, Has Got konusuyla ilgili ileri düzey cümle örneklerine bu bağlantıdan ulaşabilir ve have, has  konusunu pekiştirebilirsiniz.

İNGİLİZCE HAVE – HAS KONUSUYLA İLGİLİ DİĞER DERS MATERYALLERİ

İngilizce Have Got, Has Got konusuyla ilgili Bilgi Yarışmaları, Mantar Panolar, Afişler ve Akıllı Tahta uyumlu sunumların tamamı için Instagram & Twitter & Facebook hesabımızı takip edebilir ve Telegram&Whatsapp grubumuza dahil olabilirsiniz.

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Yorumlar

Örnek Cümleler: Have Got, Has Got | eBabil

[…] İngilizce Have Got, Has Got konusuyla ilgili gereksiz detaylardan arındırılmış konu anlatımı… […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir