Konu Anlatımı: Will (İngilizce Gelecek Zaman İfadeleri)

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 2023 Yabancı Dil Eğitimi vizyon belgesinde oyun tabanlı öğretimin üzerinde çok fazla durulmuştur. eBabil ekibinde yer alan İngilizce Öğretmeni Sema Türkmen Büyükkeçeci hocamız sizler için LGS, YDT ve YDS konulardan biri olan İngilizce Gelecek Zaman İfadeleri: (Future Tense) Will başlığını interaktif içerikler ve oyunlarla özetledi.

Bu makalenin sonunda İngilizce Will konusunu ister kendi başınıza, ister uzaktan eğitimde ya da sınıf içerisinde ekip olarak eğlenceli bir şekilde pekiştirebilmeniz için Kahoot, Plickers, Coggle, Prezi ve Padlet platformları üzerinden konuyla alakalı gönüllü olarak oyunlaştırarak dijitalleştirdiğimiz içerikleri görebilirsiniz.

“Will” öznenin gelecekte yapacağı işleri ya da öznenin gelecekteki durumunu göstermek için kullanılır. Yardımcı fiili olumlusu “will”, olumsuz hali “will not (won’t)” dur. Zamanı gösteren yardımcı fiildir. Bu yüzden bütün cümle türlerinde “will” ya da “won’t” kullanılır. “Will” zaten zamanı gösterdiği için fiile ek getirmeye gerek yoktur ve fiil yalın halde kullanılır. Kullanıldığı durumlar:

 • Eğer gelecekle ilgili sadece bir tahminde bulunuyorsak “will” ile cümle kurulur. 

Örnek: I will buy a house when I am 30 years old. (“Otuz yaşıma geldiğimde bir ev alacağım.” Derken burada öznenin geleceği ile ilgili sadece bir tahmin vardır.”)

           They will be very rich. (“Onlar çok zengin olacaklar.” Derken burada yine sadece tahmin vardır. 

 • Eğer cümle başında “ I think, I hope, I’m sure, Maybe, Perhaps, etc.” Gibi ön ifadeler varsa yine “will” kullanarak cümleler kurulur. 

Örnek: I hope, we will be successful. (“Umarım başarılı oluruz.” Derken burada ön ifade olduğu için “will” kullanılır.)

 • Eğer konuşma anında bir işi yapmaya karar veriyorsak yine “will” ile cümle kurulur. 

Örnek:
A: It is very cold here. (“Burası çok soğuk.”)

B: Ok. I will close the window. (“Tamam, pencereyi kapatayım.”)

!!! “will” in kısa olarak yazılışı “ ‘ll” dır. 

Örnek: I’ll be late. (“Geç kalacağım.”)

OLUMSUZ VE SORU CÜMLELERİ:

 • Olumsuz cümle kurmak için “will” yardımcı fiiline “not” eki getirilir. 

Örnek:
I
will not be poor in the future. (“Gelecekte fakir olmayacağım.” Derken burada olumsuzluk eki olan not “will” e eklenmelidir.”)

I think, they won’t come to the party. (“Bence onlar partiye gelmeyecekler.” Derken yine “not” eki “will” e eklenmiş, ama bu kez kısaltılmış hali kullanılmıştır.)

 • Soru cümlesi yapmak için de yardımcı fiil olan “will”i öznenin başına çekeriz. Cümlenin diğer ögelerinin yeri değişmez. Bu soru tipinde soru sorulur ve karşıdaki bu soruyu ya onaylar ya reddeder. 

Örnek:
A:
Will you drink coffee? (“Kahve içecek misin?”)

B: Yes, I’ll. / Yes, I will drink coffee. (“Evet, içeceğim. / Evet,  kahve içeceğim.” Olumlu cevap vereceksek ya kısaca “yes” ve özne + olumlu yardımcı fiil kullanırız; ya da “yes” dedikten sonra olumlu tam bir cümle kurarız.) 

B: No, I won’t. / No, I won’t drink coffee. (“Hayır, içmeyeceğim. / Hayır, kahve içmeyeceğim.” Olumsuz cevap vereceksek ya kısaca “no” ve özne + olumsuz yardımcı fiil kullanırız; ya da “no” dedikten sonra olumsuz tam bir cümle kurarız.)

 • Soru cümlesini “what, when, who, etc.” gibi soru kelimeleriyle oluşturabiliriz. Bu soru tipinde yine yardımcı fiil olan “will” öznenin başına gelir ama cümlenin en balında soru kelimesi olur. Bu soru tipinde “yes” ya da “no” ile cevap verilmez. Soru kelimesine cevap verecek şekilde cümle kurularak cevap verilir. 

Örnek:
A: What will you do tomorrow? (“Yarın ne yapacaksın?” derken burada tam bir soru sormaktadır. Yapacağı eylemi sormaktadır özneye.)

B: I will do housework. (“Ev işi yapacağım.” Diyerek yapacağı eylemi söylemelidir cevap olarak.)

!!! “Who” soru kelimesine dikkat etmek gerekir. Çünkü “who” soru kelimesi eğer cümlenin nesnesini soruyorsa normal soru kalıbında soru sorulur.

Ancak “who” soru kelimesi eğer cümlenin öznesini yani işi yapan kişiyi soruyorsa o zaman soru cümlesi olumlu cümle gibi kurulur. Özne yerinde soru kelimesi olur. 

Örnek:
A: Who will you do your homework? (“Ödevini kiminle yapacaksın?” derken burada cümlenin nesnesi sorulmaktadır. O yüzden soru kalıbında soru sorulur.)

B: I will do my homework with Suna. (“Ödevimi Suna ile yapacağım.” Derken soruya cevap vermek için işi kiminle yaptığını yani cümlenin nesnesini cümlede kullanmalıdır.)

Örnek:
A: Who will help you? (“Kim sana yardım edecek?” derken burada işi kimin yapacağı yani cümlenin öznesi sorulmaktadır. O yüzden soru kalıbında değil olumlu cümle kalıbında soru sorulur.)

B: Ahmet will help me. (“Ahmet bana yardım edecek.” Derken yardım etme eylemini kimin yapacağını söyleyerek cevap verilecek.)

TIME EXPRESSIONS (GELECEK ZAMANLA KULLANILAN ZAMAN ZARFLARI)

Gelecek zamanın tipik zaman zarfları vardır. Bunlar geleceği ifade eden her türlü kelime grubu olabilir. Cümlenin ya en başında, ya da en sonunda kullanılırlar. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Tomorrow (yarın)
 • Next week (gelecek hafta)
 • Next  year (gelecek yıl)
 • Next Monday (gelecek pazartesi)
 • Next summer (gelecek yaz)
 • Two days later (2 gün sonra)
 • Four years (4 yıl sonra)
 • One week (1 hafta sonra)
 • in the future (gelecekte)
 • in 2023 (2023 yılında)

İNGİLİZCE GELECEK ZAMAN İFADELERİYLE İLGİLİ DİĞER DERS MATERYALLERİ

İngilizce Will konusuyla ilgili Bilgi Yarışmaları, Mantar Panolar, Afişler ve Akıllı Tahta uyumlu sunumların tamamı için Instagram hesabımızı takip edebilir ve Telegram&Whatsapp grubumuza dahil olabilirsiniz.

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Yorumlar

Örnek Cümleler: Will (İngilizce Gelecek Zaman İfadeleri) | eBabil

[…] Will (Future Tense) konusunun gereksiz detaylardan arındırılmış konu anlatımına bu bağlantı… […]

Ders Sunumu: Will ve Going To Konusu (İngilizce'de Gelecek Zaman İfadeleri) | eBabil

[…] İngilizce Will-Going To (Future Tense) konusuyla ilgili yazılı konu anlatımına bu bağlantıdan […]

Ders Sunumu: Will ve Going To Arasındaki Farklılıklar (Future Tense) | eBabil

[…] İngilizce Will-Going To (Future Tense) konusuyla ilgili yazılı konu anlatımına bu bağlantıdan […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir