Konu Anlatımı: Be Going To (İngilizce Gelecek Zaman İfadeleri)

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 2023 Yabancı Dil Eğitimi vizyon belgesinde oyun tabanlı öğretimin üzerinde çok fazla durulmuştur. eBabil ekibinde yer alan İngilizce Öğretmeni Sema Türkmen Büyükkeçeci hocamız sizler için LGS, YDT ve YDS konulardan biri olan Be Going To başlığını örnek cümlelerle özetledi.

Bu makalenin sonunda İngilizce Gelecek Zaman İfadelerinden Be Going To konusunu ister kendi başınıza, ister uzaktan eğitimde ya da sınıf içerisinde ekip olarak eğlenceli bir şekilde pekiştirebilmeniz için Kahoot, Plickers, Coggle, Prezi ve Padlet platformları üzerinden konuyla alakalı gönüllü olarak oyunlaştırarak dijitalleştirdiğimiz içerikleri görebilirsiniz.

“Be going to” gelecek zaman için kullanılan bir ifadedir. Cümle “be going to” kullanarak kurulduğunda öznenin cümlede kullanılan eylemi gelecekte yapacağı ifade edilmektedir. “be going to” gelecek zamanı ifade ettiği için fiile ekstradan bir ek getirmeye gerek yoktur. Bütün cümlelerde “be going to” ve fiilin yalın hali kullanılır. 

!!! Yardımcı fiil olarak kullanılan “be going to” daki “be” yakın halde değil, “am, is, are” şeklinde kullanılır. 

“Be going to” kullanıldığı durumlar:

 • Eğer gelecekte yapılacak bir eyleme işi yapacak olan özne önceden karar verişse yani bu işin yapılacağı önceden belliyse “be going to” kullanarak cümle kurulur. Buradaki önemli nokta işin yapılıp yapılmasının kesinliği değil yapılacağına önceden karar verilip verilmediğidir. Bunu çoğu zaman cümlenin öncesinde sonrasındaki cümlelerden anlaşılır. 

Örnek: I’m going to talk to my teacher this afternoon. (“Bu öğleden sonra öğretmenimle konuşacağım.” Derken burada öznenin yapacağı işe önceden karar verdiği anlaşılır.)

 • Eğer gelecekte yapılacak olan iş ya da durumun gerçekleşmesi için ortada bir kanıt ya da yüksek bir ihtimal varsa “be going to” kullanarak cümle kurulur. 

Örnek: I have bought chocolate, flour and eggs. I’m going to make a cake. (“Çikolata, un ve yumurta aldım. Kek yapacağım.” Derken burada gerekli malzemeleri alarak ihtimali yükseltiyor. Ayrıca da önceden karar verme de vardır bu cümle de. Önceden karar verip gerekli malzemeleri alıyor. Bu yüzden de “be going to” kullanarak cümle kullanılıyor.

 • İşin olacağı ya da yapılacağı, bazen “Look!, Listen!” gibi ünlem ifadeleriyle anlatılabilir. Burada işin yapılacağına dikkat çekmek, yüksek ihtimal yapılacağını da gösterir. Bu yüzden “be going to” kullanılır. 

Örnek: Look! She is going to fall down. (“Bak! Kız düşecek.” Derken burada kızın düşeceği yüksek ihtimal olduğu için karşıdakinin dikkati çekiliyor ve bu yüzden de “be going to” kullanılıyor.)

 • Gelecek planlarından bahsetmek için yine “be going to” kullanarak cümle kurulur. 

Örnek: I’m going to go to England in summer. (“Yazın İngiltere’ye gideceğim.” Derken burada kişinin yaptığı planından bahsedildiği için “be going to” kullanarak cümle kurulmuştur.)

OLUMSUZ VE SORU CÜMLELERİ:

 • Olumsuz cümle kurmak için yardımcı fiile “not” getirmemiz gerekir. Burada gelecek zamanı gösteren kelime grubunun ilk kelimesi yardımcı fiil olarak kullanıldığı için “not”, “be” ye yani “am, is, are” a getirilir. 

Örnek: They are not going to live in Kayseri. They are going to move. (“Onlar Kayseri’de yaşamayacaklar. Onlar taşınacaklar.” Derken burada onların önceden karar vermiş olduğunu anlarım. Zaten ikinci cümle de tekrar “taşınacaklar” ifadesi de işin yapılmasına önceden karar verildiğini gösteriyor.”)

She isn’t going to come to school. She is ill. (“O okula gelmeyecek. Hasta.” Derken burada hasta olduğu için yüksek ihtimal gelemeyeceği ifade edildiği için “be going to” kullanılmıştır.)

 • Soru cümlesi yapmak için cümlenin yardımcı fiilinin öznenin başına gelmesi gerekir. Yardımcı fiil olarak da “not” ekini alan kelime olan “be” yani “am, is, are” başa getirilir. Cümlenin diğer ögelerinin yerleri değişmez. Bu şekilde kurulan en başta yardımcı fiilin olduğu sorular “öyle mi, değil mi” şeklinde sorulmuş sorulardır. Bu sorulara cevap verirken kısa cevap olarak; “yes + özne ve olumlu yardımcı fiil ya da “no + özne ve olumsuz yardımcı fiil” olarak cevap verilir. Uzun cevap vermek istiyorsak da “yes + olumlu cümle” ya da “no + olumsuz cümle” şeklinde cevap verilir. 

Örnek:
A: Are you going to be a doctor? (“Doktor mu olacaksın?”

B: Yes, I’m. / Yes, I’m going to be a doctor. (“Evet, olacağım. / Evet, doktor olacağım.” Derken burada “be going to” kullandığı için kararını önceden verdiği anlaşılır. )

Örnek:
A: Is your mother going to cook pizza at the weekend? (“Annen hafta sonu pizza pişirecek mi?” derken burada annesinin pizza yapmak gibi bir kararı ya da planı var mı diye sorulduğu için “be going to” kullanılmıştır.)

B: No, she
isn’t. / No, she isn’t going to cook pizza at the weekend. She is very busy these days. (“Hayır yapmayacak. / Hayır, hafta sonu annem pizza pişirmeyecek. Bugünler de o çok meşgul.” Derken burada annesinin öyle bir planı olmadığını, büyük ihtimal pişirmeyeceğini ifade etmiştir.)

 • Soru cümlesini “what, who, where, etc.” gibi soru kelimeleriyle oluşturursak bu sorulara soru kelimesinin sorduğu soruya cevap verecek şekilde bir cümle kurarak cevap verilir. “yes” ya da “no” ile cevap verilemez. Soru cümlesinde yine yardımcı fiil öznenin başına gelir ama onun da başında soru kelimesi olmalıdır. 

Örnek:
A: Where
are you going to stay in Kayseri? (“Kayseri’de nerede kalacaksın?” derken kişinin karar ya da planı sorulmakta olduğu için “be going to” kullanılmıştır.)

B: I’m going to stay at a hotel in Kayseri. ( “Kayseri’de bir otelde kalacağım.” derken “where” soru kelimesine karşılık gelecek şekilde “at a hotel” ögesi cevapta verilmiştir.)

!!! “Who” soru kelimesine dikkat etmek gerekir. Eğer “who” soru kelimesiyle işten etkilenen, yani cümlenin nesnesi soruluyorsa normal soru kalıbında soru sorulur. Ancak eğer “who” soru kelimesi ile işi yapan, yani özne soruluyorsa o zaman normal soru kalıbında soru sorulmaz. Olumlu cümle gibi soru oluşturulur, özne yerinde “who” olur. 

Örnek:
A: Who
are you going to visit in Italy? (“İtalya’da kimi ziyaret edeceksin?” derken burada özne değil öznenin kimi ziyaret edeceği sorulduğu için normal soru kalıbında soru sorulmuştur.)

B: I’m going to visit my grandmother. (“Büyükannemi ziyaret edeceğim.” Derken cümlenin nesnesi olarak cevap verilmelidir.)

Örnek:
A: Who
is going to drink tea? (“Kim çay içecek?” derken işi yapacak kişi, yani özne sorulduğu için olumlu cümle kalıbında soru sorulmuştur.)

B: Kadir Han is going to drink tea. (“Kadir Han çay içecek.” derken özne sorulduğu için özne yerine cevap yazılarak cümle kurulmalıdır. 

TIME EXPRESSIONS (GELECEK ZAMANLA KULLANILAN ZAMAN ZARFLARI)

Gelecek zamanın tipik zaman zarfları vardır. Bunlar geleceği ifade eden her türlü kelime grubu olabilir. Cümlenin ya en başında, ya da en sonunda kullanılırlar. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Tomorrow (yarın)
 • Next  week (gelecek hafta)
 • Next year (gelecek yıl)
 • Next Monday (gelecek pazartesi)
 • Next summer ( gelecek yaz)
 • Two days later (2 gün sonra)
 • Four years later (4 yıl sonra)
 • One week later (1 hafta sonra)
 • in the future (gelecekte)
 • in 2023 (2023 yılında)

İNGİLİZCE GELECEK ZAMAN İFADELERİYLE İLGİLİ DİĞER DERS MATERYALLERİ

İngilizce Be Going To konusuyla ilgili Bilgi Yarışmaları, Mantar Panolar, Afişler ve Akıllı Tahta uyumlu sunumların tamamı için Instagram hesabımızı takip edebilir ve Telegram&Whatsapp grubumuza dahil olabilirsiniz.

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir