be going to

Konu Anlatımı: Be Going To (İngilizce Gelecek Zaman İfadeleri)
Konu Anlatımı: Be Going To (İngilizce Gelecek Zaman İfadeleri)

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 2023 Yabancı Dil Eğitimi vizyon belgesinde oyun tabanlı öğretimin üzerinde çok fazla durulmuştur. eBabil ekibinde yer alan İngilizce Öğretmeni Sema Türkmen Büyükkeçeci hocamız sizler için LGS, YDT ve YDS konulardan biri olan Be Going To başlığını örnek cümlelerle özetledi. Bu makalenin sonunda İngilizce Gelecek Zaman İfadelerinden Be Going To konusunu ister kendi…