and örnek cümleleri

Örnek Cümleler: And, But, Because
Örnek Cümleler: And, But, Because

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 2023 Yabancı Dil Eğitimi vizyon belgesinde oyun tabanlı öğretimin üzerinde çok fazla durulmuştur. eBabil ekibinde yer alan İngilizce Öğretmeni Sema Türkmen Büyükkeçeci hocamız sizler için LGS, YDT ve YDS konulardan biri olan And, But, Because  başlığını örnek cümlelerle özetledi. Bu makalenin sonunda İngilizce ‘ve’; ‘fakat’, ‘çünkü’ konusunu ister kendi başınıza, ister…