Konu Anlatımı: Oyunlarla İngilizce Nesne Zamirleri (Object Pronouns)

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 2023 Yabancı Dil Eğitimi vizyon belgesinde oyun tabanlı öğretimin üzerinde çok fazla durulmuştur. Biz de eBabil ekibi olarak LGS, YDT ve YDS konulardan biri olan İngilizce Nesne Zamirleri – Object Pronouns başlığını interaktif içerikler ve oyunlarla özetledik.


Bu makalenin sonunda, Nesne Zamirleri konusunu ister kendi başınıza, ister uzaktan eğitimde ya da sınıf içerisinde ekip olarak eğlenceli bir şekilde pekiştirebilmeniz için Kahoot, Plickers, Coggle, Prezi ve Padlet platformları üzerinden konuyla alakalı gönüllü olarak oyunlaştırarak dijitalleştirdiğimiz içerikleri paylaştık.

Nesne Zamirleri

SUBJECT PRONOUNS
(KİŞİ ZAMİRLERİ)
OBJECT PRONOUNS
(NESNE ZAMİRLERİ)
I (ben) Me (beni, bana)
You (sen) You (seni, sana)
He (o – erkekler için) Him (onu, ona – erkekler için)
She (o – kadınlar için) Her (onu, ona – kadınlar için)
It (o – hayvanlar ve cansızlar için) It (onu, ona)
We (biz) Us (bizi, bize)
You (siz) You (sizi, size)
They (onlar) Them (onları, onlara)

Örnekler

Send them to me. (Onları bana gönder.)

Come with us. (Bizimle gel.)

We love him. (Onu seviyoruz.)

I saw you in Istanbul. (Seni İstanbul’da gördüm.)

I know her. (Onu tanıyorum)

Uzaktan Eğitim İçin İngilizce Nesne Zamirleri – Object Pronouns Materyalleri

Öğretmen ve öğretmen adaylarından oluşan eBabil gönüllüleri olarak İngilizcedeki Kişi Zamirleri, Nesne Zamirleri, İyelik Zamirleri, Dönüşlü Zamirler, Belgisiz Zamirler ve İşaret Zamirleriyle ilgili ürettiğimiz Kahoot yarışmalarının tamamı bu içerikte yer almaktadır.

  1. İNGİLİZCE KİŞİ ZAMİRLERİ (SUBJECT PRONOUNS) ALIŞTIRMALARI 
  2. İNGİLİZCE NESNE ZAMİRLERİ (OBJECT PRONOUNS) ALIŞTIRMALARI
  3. İNGİLİZCE İYELİK ZAMİRLERİ (POSSESIVE PRONOUNS) ALIŞTIRMALARI 
  4. İNGİLİZCE DÖNÜŞLÜ ZAMİRLER (REFLEXIVE PRONOUNS) ALIŞTIRMALARI 
  5. İNGİLİZCE BELGİSİZ ZAMİRLER (INDEFINITE PRONOUNS) ALIŞTIRMALARI 
  6. İNGİLİZCE İŞARET ZAMİRLERİ (DEMONSTRATIVE PRONOUNS) ALIŞTIRMALARI 

İNGİLİZCE ZAMİRLER KONUSUYLA İLGİLİ DİĞER DERS MATERYALLERİ

İngilizce Zamirler konusuyla ilgili Bilgi Yarışmaları, Mantar Panolar, Afişler ve Akıllı Tahta uyumlu sunumların tamamı için Instagram hesabımızı takip edebilir ve Telegram&Whatsapp grubumuza dahil olabilirsiniz.

Önceki Yazı
Sonraki Yazı