Konu Anlatımı: Oyunlarla İngilizce Kişi Zamirleri (Subject Pronouns)

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 2023 Yabancı Dil Eğitimi Vizyon Belgesinde oyun tabanlı öğretimin üzerinde çok fazla durulmuştur. Biz de eBabil ekibi olarak LGS’de çıkan konulardan biri olan İngilizce Kişi Zamirleri (subject pronouns) başlığını interaktif içerikler ve oyunlarla özetledik.

Bu makalenin sonunda, İngilizce Kişi Zamirleri konusunu ister kendi başınıza isterse uzaktan eğitimde ya da sınıf içerisinde ekip olarak eğlenceli bir şekilde pekiştirebilmeniz için Kahoot, Plickers, Coggle, Prezi ve Padlet platformları üzerinden konuyla alakalı gönüllü olarak oyunlaştırarak dijitalleştirdiğimiz içerikleri paylaştık.

İngilizce’de Kişi Zamirleri (Subject Pronouns)

İngilizce’ye başlarken öğrenilmesi gereken ilk konulardan birisi zamirlerdir (pronouns). İngilizce’de zamirler, tıpkı Türkçe’de olduğu gibi ismin yerine kullanılır. Cümlenin öznesi olan bu zamirler fiilden önce gelir. 

Özne (Subject)

Iben
I love cats. (Ben kedileri severim)

Yousen
You are very clever. (Sen çok akıllısın.)

He o (erkekler için)
He is from Turkey. (O, Türkiyeli.)

She – o (kadınlar için) 
She is a teacher.          
(O bir öğretmen.) 

Ito (hayvan, bitki ve cansız varlıklar için)
It is rainy.  (Hava (o) yağmurlu.)

We – biz
We are friends. (Biz arkadaşız.)

You siz
You are students. (Siz öğrencisiniz.)        

Theyonlar
They are horrible. (Onlar korkunçlar.)

DİKKAT!

Eğer cümlede Kişi Zamiri varsa özel isim kullanılmaz!

Örneğin:

Harry and me we are friends! (Sadece Harry and Me ya da We kullanılmalı.)

 

Uzaktan Eğitim İçin İngilizce Kişi Zamirleri – Subject Pronouns Materyalleri

Öğretmen ve öğretmen adaylarından oluşan eBabil gönüllüleri olarak İngilizcedeki Kişi Zamirleri, Nesne Zamirleri, İyelik Zamirleri, Dönüşlü Zamirler, Belgisiz Zamirler ve İşaret Zamirleriyle ilgili ürettiğimiz Kahoot yarışmalarının tamamı bu içerikte yer almaktadır.

  1. İNGİLİZCE KİŞİ ZAMİRLERİ (SUBJECT PRONOUNS) ALIŞTIRMALARI 
  2. İNGİLİZCE NESNE ZAMİRLERİ (OBJECT PRONOUNS) ALIŞTIRMALARI
  3. İNGİLİZCE İYELİK ZAMİRLERİ (POSSESIVE PRONOUNS) ALIŞTIRMALARI 
  4. İNGİLİZCE DÖNÜŞLÜ ZAMİRLER (REFLEXIVE PRONOUNS) ALIŞTIRMALARI 
  5. İNGİLİZCE BELGİSİZ ZAMİRLER (INDEFINITE PRONOUNS) ALIŞTIRMALARI 
  6. İNGİLİZCE İŞARET ZAMİRLERİ (DEMONSTRATIVE PRONOUNS) ALIŞTIRMALARI 

İNGİLİZCE ZAMİRLER KONUSUYLA İLGİLİ DİĞER DERS MATERYALLERİ

İngilizce Zamirler konusuyla ilgili Bilgi Yarışmaları, Mantar Panolar, Afişler ve Akıllı Tahta uyumlu sunumların tamamı için Instagram hesabımızı takip edebilir ve Telegram&Whatsapp grubumuza dahil olabilirsiniz.

Sonraki Yazı

Yorumlar

İngilizce Zamirlere Dair Her Şey (Zamir Sunumları) | eBabil

[…] sade ve net bir şekilde detaylandırmaya çalıştığımız Subject Pronouns konu anlatımına BU BAĞLANTIDAN […]