Konu Anlatımı: İngilizce İşaret Zamirleri (Demonstrative Pronouns)

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 2023 Yabancı Dil Eğitimi vizyon belgesinde oyun tabanlı öğretimin üzerinde çok fazla durulmuştur. Biz de eBabil ekibi olarak LGS, YDT ve YDS konulardan biri olan İngilizce İşaret Zamirleri – Demonstrative Pronouns başlığını interaktif içerikler ve oyunlarla özetledik.

Bu makalenin sonunda, İşaret Zamirleri konusunu ister kendi başınıza, ister uzaktan eğitimde ya da sınıf içerisinde ekip olarak eğlenceli bir şekilde pekiştirebilmeniz için Kahoot, Plickers, Coggle, Prezi ve Padlet platformları üzerinden konuyla alakalı gönüllü olarak oyunlaştırarak dijitalleştirdiğimiz içerikleri paylaştık.

İngilizce İşaret Sıfatları ve İşaret Zamirleri Tablosu

 

This
(Bu)

That
(Şu)

It
(O)

These
(Bunlar)

Those
(Şunlar)

Günlük hayatta sıkça kullanılan demonstrative pronouns; kişiyi ya da nesneyi işaret etmemize yardımcı olur. This ve that tekil; these ve those ise çoğul durumlarda kullanılır. Öte yandan this ve these yakın konumdaki varlıkları nitelerken; that ve those ise uzak konumdaki varlıkları nitelerken kullanılır. Yani hemen yanı başımızda bulunan bir varlığı this/these ile belirtiriz. Bize örneğin 10-15 metre uzak konumda bulunan bir varlığı ise these/those ile işaret ederiz.


İşaret Zamirleri Örnek Cümleleri

This is my computer. (Bu benim bilgisayarım.) -İşaret edilen bilgisayar sahibinin çok yakınında-

That ise very slow. (Şu çok yavaştır.) -İşaret edilen şey uzakta-

These are mine. (Bunlar benimkiler.)

Those carpets is very nice. (Şu halılar çok hoş)

Uzaktan Eğitim İçin İngilizce İşaret Zamirleri – Demonstrative Pronouns Materyalleri

Öğretmen ve öğretmen adaylarından oluşan eBabil gönüllüleri olarak İngilizcedeki Kişi Zamirleri, Nesne Zamirleri, İyelik Zamirleri, Dönüşlü Zamirler, Belgisiz Zamirler ve İşaret Zamirleriyle ilgili ürettiğimiz Kahoot yarışmalarının tamamı bu içerikte yer almaktadır.

  1. İNGİLİZCE KİŞİ ZAMİRLERİ (SUBJECT PRONOUNS) ALIŞTIRMALARI 
  2. İNGİLİZCE NESNE ZAMİRLERİ (OBJECT PRONOUNS) ALIŞTIRMALARI
  3. İNGİLİZCE İYELİK ZAMİRLERİ (POSSESIVE PRONOUNS) ALIŞTIRMALARI 
  4. İNGİLİZCE DÖNÜŞLÜ ZAMİRLER (REFLEXIVE PRONOUNS) ALIŞTIRMALARI 
  5. İNGİLİZCE BELGİSİZ ZAMİRLER (INDEFINITE PRONOUNS) ALIŞTIRMALARI 
  6. İNGİLİZCE İŞARET ZAMİRLERİ (DEMONSTRATIVE PRONOUNS) ALIŞTIRMALARI 

İNGİLİZCE ZAMİRLER KONUSUYLA İLGİLİ DİĞER DERS MATERYALLERİ

İngilizce Zamirler konusuyla ilgili Bilgi Yarışmaları, Mantar Panolar, Afişler ve Akıllı Tahta uyumlu sunumların tamamı için Instagram hesabımızı takip edebilir ve Telegram&Whatsapp grubumuza dahil olabilirsiniz.

Önceki Yazı
Sonraki Yazı