Konu Anlatımı: İngilizce Belgisiz Zamirler (Indefinite Pronouns)

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 2023 Yabancı Dil Eğitimi vizyon belgesinde oyun tabanlı öğretimin üzerinde çok fazla durulmuştur. Biz de eBabil ekibi olarak LGS, YDT ve YDS konulardan biri olan İngilizce Belgisiz Zamirler – Indefinite Pronouns başlığını interaktif içerikler ve oyunlarla özetledik.

Bu makalenin sonunda, Belgisiz Zamirler konusunu ister kendi başınıza, ister uzaktan eğitimde ya da sınıf içerisinde ekip olarak eğlenceli bir şekilde pekiştirebilmeniz için Kahoot, Plickers, Coggle, Prezi ve Padlet platformları üzerinden konuyla alakalı gönüllü olarak oyunlaştırarak dijitalleştirdiğimiz içerikleri paylaştık.

İngilizce Belgisiz Zamirler Tablosu

FOR PEOPLE
(KİŞİLER)
FOR PLACE
(YER)
FOR THINGS
(ŞEYLER)
everybody (herkes)
everyone (herkes, her biri)
everywhere (her yerde) everything (her şey)
somebody (biri, birisi)
someone (birisi)
somewhere (bir yerde) something (bir şey)
anybody (hiç kimse, herhangi biri)
anyone (kimse, hiç kimse)
anywhere (herhangi bir yer) anything (hiçbir şey, herhangi bir şey)
nobody (hiç kimse)
no one (hiç kimse)
nowhere (hiçbir yer) nothing (hiçbir şey)

 

Belgisiz Zamirler Örnek Cümleleri

  • OLUMLU BELGİSİZ ZAMİR CÜMLELERİ

Someone knocked at the door. (Birisi kapıyı çaldı)

She has got something interesting to teach you. (Sana öğreteceği ilginç bir şey var.)

I sent everything to her. (Ona her şeyi gönderdim.)

My brother is somewhere to live. (Abim oturmak için bir yerler bakıyor.)

  • OLUMSUZ BELGİSİZ ZAMİR CÜMLELERİ

I don’t know anybody in this school. (Bu okulda hiç kimseyi tanımıyorum.)

We can’t find anyone to play football. (Futbol için hiç kimseyi bulamadık.)

He didn’t go anywhere yesterday. (O, dün hiçbir yere gitmedi.)

I don’t have anything to holiday. (Tatil için hiçbir şeye sahip değilim.)

  • BELGİSİZ ZAMİR SORU CÜMLELERİ

Is there anyone in the classroom? (Sınıfta biri mi var?)

Would you like something to drink? (Bir şeyler içmek ister misin?)

Has she looked everywhere? (O, her yere baktı mı?)

Is there anything to eat? (Burada yemek yemek için herhangi bir şey var mı?)

Uzaktan Eğitim İçin İngilizce Belgisiz Zamirler – Indefinite Pronouns Materyalleri

Öğretmen ve öğretmen adaylarından oluşan eBabil gönüllüleri olarak İngilizcedeki Kişi Zamirleri, Nesne Zamirleri, İyelik Zamirleri, Dönüşlü Zamirler, Belgisiz Zamirler ve İşaret Zamirleriyle ilgili ürettiğimiz Kahoot yarışmalarının tamamı bu içerikte yer almaktadır.

  1. İNGİLİZCE KİŞİ ZAMİRLERİ (SUBJECT PRONOUNS) ALIŞTIRMALARI 
  2. İNGİLİZCE NESNE ZAMİRLERİ (OBJECT PRONOUNS) ALIŞTIRMALARI
  3. İNGİLİZCE İYELİK ZAMİRLERİ (POSSESIVE PRONOUNS) ALIŞTIRMALARI 
  4. İNGİLİZCE DÖNÜŞLÜ ZAMİRLER (REFLEXIVE PRONOUNS) ALIŞTIRMALARI 
  5. İNGİLİZCE BELGİSİZ ZAMİRLER (INDEFINITE PRONOUNS) ALIŞTIRMALARI 
  6. İNGİLİZCE İŞARET ZAMİRLERİ (DEMONSTRATIVE PRONOUNS) ALIŞTIRMALARI 

İNGİLİZCE ZAMİRLER KONUSUYLA İLGİLİ DİĞER DERS MATERYALLERİ

İngilizce Zamirler konusuyla ilgili Bilgi Yarışmaları, Mantar Panolar, Afişler ve Akıllı Tahta uyumlu sunumların tamamı için Instagram hesabımızı takip edebilir ve Telegram&Whatsapp grubumuza dahil olabilirsiniz.

Önceki Yazı
Sonraki Yazı